Törökösök a Szent István Egyetemen

A Török Ignác Gimnázium 10. osztályos diákjai számára szervezett pénteken pályaorientációs napot a Szent István Egyetem. A tanulókat tanáraik és Fábián Bertalan igazgató is elkísérték. A nem titkoltan a hallgatói utánpótlást toborzó program, amit az egyetem Médiaközpontja szervezett, a gimnázium számára is hasznos volt, a diákok ugyanis most állnak a tagozatválasztás előtt. A továbbtanulásról szóló döntés tehát majd csak ez után következik, de többükben talán már most megszületett az elhatározás: a SZIE-n folytatják.  

A középiskolásokat dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes köszöntötte, aki nem lepődött meg azon, hogy kérdésére a fiatalok többsége kézfelemeléssel jelezte, tovább akar tanulni. Hogy miért érdemes a Szent István Egyetemet választani, arra több érvet is felsorolt. Ilyenek voltak a képzés hagyományai, az oktatás magas színvonala, a professzorok tudományterületi elismertsége, a munkaerő-piaci igények szerinti képzés, a hazai és nemzetközi vállalati kapcsolatok.

A folytatásban a diákok érdeklődési körük szerint csoportosulva a három gödöllői karral ismerkedtek.

A Gépészmérnöki Kar laboratóriumaiban megtekintették, hogy történik egy személygépjármű-motor teljesítményének mérése görgős fékpadon, forgácsolás közben ismerkedtek meg a gépgyártás területén alkalmazott modern szerszámgépekkel, és megtudták, hogy a mechatronikai mérnökben egy személyben összpontosul a gépészmérnök, a villamosmérnök és az informatikus személye.     

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar bemutatója a Gödöllői Botanikus Kertben zajlott, ahol a tizedikesek a növény- és állatvilág csodáival ismerkedtek.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon dr. Káposzta József dékán előadása után mini tudományos diákköri konferenciát rendeztek, kipróbálva, hogy az egyetemi hallgatók hogyan, milyen tématerületeken kutatnak, hogyan készítik el az önálló kutatáson alapuló pályamunkájukat, miként alakítják ki a prezentációjukat. Mindezt játékos, interaktív formában.

A Legyél Te is közgazdÁSZ! programot meglátogató diákok a „Ki tud többet közgazdaságtani kérdésekben?” interaktív totó kitöltésével ellenőrizhették és mélyíthették el a közgazdaságtani ismeretekkel kapcsolatos tudásukat, megismerkedve az egyetemen oktatott néhány tantárgy érdekesebb kérdésköreivel.

A napot egyetemi séta zárta.

Fotók: Balázs Gusztáv