Tudományos generációk találkozása a Szent István Egyetemen

A Szent István Egyetem tavalyi évben megújított tradicionális rendezvényét, a Szent István Előadást idén dr. Felföldi József professzor úr tiszteletére rendezték meg május 4-én, Gödöllőn. Az Egyetem vezetősége minden évben olyan professzort kér fel az ünnepélyes esemény megtartására, akinek kiemelt munkássága és szaktekintélye méltó a Szent István Egyetem gyökereihez és hagyományaihoz. 

dr. Felföldi József a Dinamikus mechanikai módszerek az élelmiszerek vizsgálatában című előadásában kifejtette, az élelmiszerek mechanikai jellemzőinek hagyományos, széles körben alkalmazott mérési módszerei mellett egyre nagyobb az igény a roncsolásmentes, gyors, akár in-vivo vagy válogató-vonalon, gyártósoron is alkalmazható mérési lehetőségek iránt. A megoldást a különböző kutatócsoportok a dinamikus (rezonanciás, akusztikus, ejtési, ütési, hullámterjedési) módszerkörben keresik. dr. Felföldi József arra is kitért, hogy ezeknek a technikáknak van egy közös hátrányos tulajdonságuk: kivétel nélkül indirekt mérések. A közvetlenül mérhető paraméterek (frekvencia, idő, sebesség stb.) a gyakorlat számára nehezen értelmezhetők, összehasonlításuk a hagyományos mechanikai jellemzőkkel kérdéses és a kutatócsoportjuk éppen ezeknek a módszereknek a fizikai értelmezésével, modellezésével foglakozik.

Az ultrahanggal az élet számos területén találkozhatunk, azonban felhasználási területei eltérőek. Megkülönböztetünk aktív és passzív ultrahangot, melyek frekvenciájukban és intenzitásukban térnek el egymástól. A passzív ultrahangot elsősorban orvos diagnosztikában, roncsolásmentes anyagvizsgálatokban, sebességmérésben alkalmazzák. Az aktív ultrahangot jelentős mechanikai hatásának köszönhetően technológiai folyamatokban anyagtulajdonságok megváltoztatására használják – számolt be a Szent István Előadás második korreferátumában az Ultra-hang terjedése elnevezéssel dr. Friedrich László Ferenc, az Élelmiszertudományi Kar megbízott dékánja, egyetemi docens, tanszékvezető.

dr. Friedrich László Ferenc elmondta, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karán több Tanszék együttműködésében kutatások folynak az ultrahang terjedési sebességének és csillapodásának mérése alapján, roncsolásmentes anyagvizsgálatokra, húsok, húskészítmények hús-zsír arányának és minőségi jellemzőinek meghatározására. Az aktív ultrahang mechanikai, illetve kavitációs hatását alkalmazva fejlesztéseket végeznek húsok pácolása során a diffúziós tényező növelésére, a pácolási idő csökkentésére. A laboratóriumi és pilot ultrahangos pácolás kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlati bevezetése céljából jelenleg is folynak ipari szintű kísérleti fejlesztések, melyek a kiváló minőségű pácolt termékek előállítását célozzák meg.

Az rendezvény harmadik előadásból megtudhattuk, hogy az élelmiszerminősítési technikák egyik legdinamikusabban fejlődő ága a roncsolásmentes vizsgálatok köre, ezeken belül a hanghullámok elemzésén alapuló módszerek kutatása és fejlesztése is zajlik az Élelmiszertudományi Kar Fizika-Automatika Tanszékén – mondta Kertész István egyetemi tanársegéd Akusztikus és ultrahang alapú mérési módszerek alkalmazása élelmiszerek minőségi tényezőinek meghatározására elnevezésű előadásában. Ezen módszerek nagy előnye, hogy – minden egyes termék állapota, minősége becsülhető lévén – gyorsak és nem károsítják azokat.
A számítógépek számítási kapacitásának növekedése mára lehetővé tette a spektrális adatok nagy sebességgel történő feldolgozását bonyolult matematikai-statisztikai számítások során, ezáltal összetett, számításigényes eljárások is alkalmazhatókká váltak ipari körülmények között, növelve a becslések pontosságát.

Az akusztikus módszer alkalmazásával nagy megbízhatósággal sikerült elválasztanunk repedt tojásokat, és ígéretes adatokat kaptunk a beltartalmi jellemzők becslését illetően, folytatta Kertész István. Ultrahangot számos alkalommal használtunk sajtok és zsiradékok vizsgálatára, hamisítás és más minőségi jellemzők leírására.