Tudományos generációk találkozása a Szent István Egyetemen

A Szent István Egyetem tradicionális rendezvényét, a Szent István Előadást idén dr. Csányi Sándor professzor, a Vadvilág Megőrzési Intézet igazgatója tiszteletére rendezték meg a mai napon, Gödöllőn. Az Egyetem vezetősége minden évben olyan professzort kér fel az ünnepélyes esemény megtartására, akinek kiemelt munkássága és szaktekintélye méltó a Szent István Egyetem küldetéséhez és hagyományaihoz. 

Dr. Csányi Sándor a Vadgazdálkodási adatbázisok fejlesztésének nehézségei és a használat szépségei című előadásában kifejtette, hogy munkatársaival negyedszázaddal ezelőtt kezdték meg az Országos Vadgazdálkodási Adattár fejlesztését az akkori Földművelési Minisztérium megbízásából. Az elmúlt években többször átélték új hardverek és szoftverek megjelenését és kihalását, új vadgazdálkodási tájak és körzetek kijelölését, vadászterületek újrarajzolását, vadgazdálkodási tervek számos fajtájának kidolgozását és a megbízó nevének ismétlődő változását. A változások és kihívások közepette jött létre egy olyan adatbázis, ami korábban sosem volt hozzáférhető: 25 év számszerű adatai és térképi információi egy koherens rendszerben, ami más adatbázisokkal is összekapcsolható.

A Magyarországon előforduló 16 emlős ragadozó fajból 7 faj vadászható, 9 pedig törvényi védelmet élvez. Egyetlen vadászható faj esetében sem tapasztalható sem az állomány, sem az elterjedési terület csökkenése, ráadásul az állományváltozások az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai alapján nyomon követhetőek. A védett fajok esetében ugyanakkor pont az adatok hiánya miatt rendszeresen kételyek merülnek fel a védelem hatékonyságával és okaival kapcsolatban. Ki akarna rosszat egy ragadozónak? Legyen minden ragadozó vadászható – számolt be a Szent István Előadás második korreferátumában a Vadgazdálkodási adatok felhasználása ragadozó fajok védelme érdekében címmel dr. Heltai Miklós, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar megbízott dékánja, egyetemi tanár.

Az rendezvény harmadik előadásból megtudhattuk, hogy az Országos Vadgazdálkodási Adattárban több mint negyedszázada áll rendelkezésre a Magyarország teljes területét fedő, mintegy 1.500 db vadgazdálkodási egység határvonalait tartalmazó digitális térkép. A térinformatikai eszközök lehetővé teszik, hogy a vadászterületek jellemzőiről, a területváltozásokról, valamint a vadállományok térbeli alakulásáról is megbízható és naprakész információkat szolgáltassanak a szakemberek – mondta Schally Gergely okleveles vadgazda mérnök, predoktor, a Vadvilág Megőrzési Intézet tudományos segédmunkatársa Térinformatika a vadgazdálkodásban: „Semmi sem állandó, csak a változás maga” című előadásában.

*****

A Szent István Egyetemen a 2019/2020-as tanévben 38 kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató részesül abban a megtiszteltetésben, hogy munkájának elismeréseként elnyeri a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat, melyet az ünnepség második felében vehetett át. Az Ösztöndíjat a következő hallgatók vehették át:

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar: Nyilas Bettina

Élelmiszertudományi Kar: Csenki Eszter Zita, Juhász Ivett, Varga Diána, Vitális Flóra, Boros Anikó, Homolya Szabolcs, Zay Katalin

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Kovács Kata, Pintér Levente Elemér, Tóth Alexander József

Gépészmérnöki Kar: Falusi-Tóth Zsolt, Rátkai Márton, Czakó Patrik, Körmöczi Dávid

Kertészettudományi Kar: Csonka Valéria Anna, Kuti Kamilla Erika, Szakál Fanni, Garai Annamária, Kocsis Ivett, Bányai Tamás László

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar: Czanik Szilvia, Fejes Zsófia Anna, Ficzere Dóra, Perák Gergő, Varga Péter, Zemplényi Levente Balázs, Vizi Ramóna, Nagy Kristóf Bátor, Szakolczi Dóra Lúcia

Tájépítészeti és Településtervezési Kar: Biró Kitti, Szűcs Botond, Keszthelyi Ákos Bence, Weisz Szilvia

Ybl Miklós Építéstudományi Kar: Győrfy Orsolya, Bakos Benjámin, Fejes Péter, Hornperger Arnold

*****

A Szent István Egyetem fontosnak tartja a kiemelkedő oktatók, kutatók megtartását. Ennek támogatására adott lehetőséget az EFOP-3.4.3-16-2016-00012-es azonosító számú pályázat, melynek keretei között megalapításra került a Grassalkovich Ösztöndíj, melyet idén a következő oktatók vehettek át:

Dr. Benedek Tibor tudományos munkatárs, Tudás- és Technológiatranszfer, Pályázatmenedzsment és Tudáshasznosítás Központ, a szennyvíztelepekről kijutó gyógyszermaradványok eltávolítását lehetővé tevő biotechnológiai módszer kifejlesztését célzó munkatervéért

Gere Attila adjunktus, Árukezelési és Érzékszervi Minősítési Tanszék, Élelmiszertudományi Kar, a BimiLeap piackutatási módszer egyetemi oktatásba és kutatásba történő bevezetésére irányuló kutatási tervéért

Horváth Ádám Benedek tanársegéd, Üzleti Tudományok Intézete, Gazdaságtudomány- és Társadalomtudományi Kar, a kultúrafogyasztói magatartás változásának vizsgálatára irányuló munkatervéért

Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Kertészettudományi Kar, több évtizedes szakértői, szaktanácsadási, a nemzetközi kapcsolatok erősítésére irányuló munkája elismeréseként

Jónás Gábor tanársegéd, Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tanszék, Élelmiszertudományi Kar, a húsipari technológiák közül a nagy hidrosztatikus nyomás alkalmazásával foglalkozó kutatási tervéért

Dr. Ladányi Márta egyetemi docens, tanszékvezető, Biometria és Agrárinformatika Tanszék, Kertészettudományi Kar, akadémiai doktori értekezésére, szőlőtermesztés témakörében benyújtott kutatási tervéért

Dr. Penksza Károly László egyetemi tanár, tanszékvezető, Növénytani Tanszék, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, kiemelkedő tudományos munkássága, valamint utánpótlásnevelő és iskolateremtő tevékenysége elismeréseként

Dr. Szabó Katalin mb. tanszékvezető, adjunktus, Vezetéstudományi Tanszék, Gazdaságtudomány- és Társadalomtudományi Kar, a modern vezetési irányzatok hazai gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálatára vonatkozó munkatervéért

Tanos Péter tanszéki mérnök, Mérnökinformatikai Központ, Gépészmérnöki Kar, a különböző környezeti idősorok spektrális elemzésének tanulmányozására vonatkozó kutatási tervéért

Dr. Valánszki István adjunktus, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, a közösségi térképezés segítségével a helyi identitás és a rekreációs preferenciák elemzése témájú kutatási tervéért

*****

A Szent István Egyetem Dimény Imre Ösztöndíjat alapított azon nehéz helyzetben lévő hallgatók számára, akiknek eredménye kiemelkedő a tudományos kutatás, a közösségteremtés és a sport területén. Az ösztöndíj ugyancsak az EFOP-3.4.3-16-2016-00012-es azonosító számú pályázat keretében került létrehozásra, és az idei tanévben a következő hallgatók nyerték el: Détári Virginia Brigitta, Somogyi Eszter, Tóth Attila, Uram Szilveszter, Urbán György, Várkonyi Dávid, Csorba Tamás, Erdmann Kata Anna, Miklós Péter, Rátkai Márton, Zemplényi Levente Balázs

Fotók: Balázs Gusztáv