Új agrártudást hoz Magyarország Digitális Agrárstratégiája

Az agrártudás és a modern technológiai ismeretek fejlesztésének szükségességét, valamint a Szent István Egyetem ebben való kiemelt szerepét is hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter keddi, Magyarország Digitális Agrárstratégiáját bemutató sajtótájékoztatóján.

A magyar élelmiszergazdaságban a jelenleginél 60 százalékkal nagyobb termelési potenciál kihasználásához és versenyképességünk fokozásához elengedhetetlen a mezőgazdaság modernizációja, a gazdálkodók digitális készségeinek és tudásának fejlesztése, valamint az információk termelők felé történő hatékony eljuttatása – ismertette a miniszter.

Nagy István kiemelte, hogy a Digitális Agrár Stratégia nagy hangsúlyt fektet az agrár-felsőoktatásra, a felnőttképzésre és a szaktanácsadók képzésére egyaránt. A korábban megszerzett agrármérnöki tudás ugyanis ma már nem elég, a mezőgazdaságnak interdiszciplináris megközelítésre van szüksége, hiszen csak a különböző területek közötti összefüggések felismerésével, kihasználásával tudunk modern és fenntartható mezőgazdasági rendszereket kialakítani: „Nemcsak az lesz a kérdés, hogy mennyi a tőszám, vagy mennyi tejet tudunk termelni egy bizonyos fajtától! Képesnek kell lennünk a precíziós gazdálkodás során keletkező hatalmas adattömeg feldolgozására, ezekből információkat nyerni, következtetéseket levonni és döntéseket hozni. Ez az új típusú agrármérnök feladata a 21. században”.

A szemléletformálás területén kiemelt szerephez jut a Szent István Egyetem, hiszen a Digitális Agrár Stratégia intézményünket „a felsőoktatás és a szaktanácsadás gyakorlati képzőhelyének létrehozása, a digitális kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység körülményeinek biztosítása, valamint az agrár digitális megoldások innovációs és módszertani tudásbázisának kialakítása érdekében a Digitális Agrár Innovációs Központ létrehozásával” (Magyar Közlöny, 1470/2019. Kormány határozat, 2019. augusztus 01.) bízza meg. A DAIK keretében fejlesztett tanüzemek elérhetővé teszik és bemutatják a digitális megoldásokat az egyetemi hallgatók és a felnőttképzésben résztvevők számára, valamint innovációs környezetet biztosítanak az egyetem kutatás, fejlesztési tevékenysége részére.

A digitális technológiák hatékony felhasználásához, üzemeltetéséhez 2500-3000 új agrárinformatikusra lesz szükség. Ennek érdekében szükséges az agrárinformatikai képzések indítása, agrárinformatikai specialisták, köztük agrárinformatikai szaktanácsadók képzése is, akik interdiszciplináris tudásanyaggal egyaránt rendelkezve segítenek az agrárgazdaság szereplőinek a digitális technológiák alkalmazásában.

Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője köszönetet mondott a Szent István Egyetemnek és Magyar Ferenc kancellárnak a Digitális Agrár Stratégia előkészítésében nyújtott szakmai munkájáért, intézményünk ugyanis átfogó szakmai tevékenységet végzett a DAS részeként kialakításra kerülő Digitális Agrárakadémia és a szaktanácsadók digitális kompetenciafejlesztése alprogramok kidolgozásában is. A digitális agrár szaktanácsadók képzésében a DAS keretében jelentő feladatok várnak a Szent István Egyetemre.

Intézményünk aktív tagja a Digitális Jólét Program keretében létrehozott 5G koalíciónak, valamint a Mesterséges Intelligencia Platformnak is. A SZIE delegáltjai mindkét szakértői szervezetben a digitális agrár megoldásokhoz szükséges fejlesztési igényeket képviselik.

A Magyar Közlönyben augusztus elején jelent meg a stratégia, első lépésként az Agrárminisztérium (AM) szeptember 30-ig intézkedési tervet készít a kormányhatározatban foglalt feladatok finanszírozása és megvalósítása érdekében.