Új Nemzeti Kiválóság Program

Tisztelt Hallgató, Oktató, Kutató Munkatárs!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új ösztöndíj pályázatot írt ki Új Nemzeti Kiválóság Program néven. A Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

Az Ösztöndíjprogram két részből áll, amelyre az alábbi személyek pályázhatnak:

„A” keretre:
A Szent István Egyetem (SZIE) valamely 2016/2017 tanévben induló teljes idejű (nappali) alap-, vagy mesterképzésére jelentkező és beiratkozó, vagy a SZIE-vel hallgatói jogviszonnyal rendelkező és a 2016/2017 tanévben tanulmányaikat teljes idejű (nappali) alap-, vagy mesterképzésben folytató hallgatók.

„B” keretre:
A SZIE valamely teljes idejű (nappali) doktori képzésére jelentkező és 2016/2017 tanévre doktori hallgatói/doktorjelölti jogviszonyt létesítő, vagy a SZIE-vel jelenleg doktori/doktorjelölti jogviszonnyal rendelkező és tanulmányaikat a 2016/2017 tanévben folytatni kívánó, vagy az Egyetemmel oktatói, kutatói munkaviszonyban álló, vagy 2016. szeptember 20-ig oktató, kutatói munkaviszonyt létesítő, 40 év alatti posztdoktorok.

Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik 2016/2017. tanév I. félévében befejezik tanulmányaikat.

Pályázati csomag (folyamatosan frissülő):

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:

A pályázatok beérkezési határideje 2016. június 27. 16 óra

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. címre ajánlott, elsőbbségi küldeményként elküldve,

az „A” keret esetében:
az Egyetem rektorának, Dr. Tőzsér Jánosnak címezve, vagy személyesen a fenti cím földszinti 5-6. szobájában személyesen leadva,

a „B” keret esetében:
az Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács elnökének, Dr. Gálfi Péternek címezve, vagy személyesen a fenti cím 2130. szobájában személyesen leadva lehet benyújtani.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá:
ÚNKP A keret, vagy ÚNKP B keret, attól függően, hogy mely keretből nyújtandó ösztöndíj elnyerésére pályáznak.

A 2016. július 1-jével kiváló Állatorvos-tudományi Kar esetében:

Az Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ, 1078 Budapest, István u. 2. címre postai úton ajánlott, elsőbbségi küldeményként elküldve, vagy személyesen Udvarias Csillának,Továbbképzési és Kutatásszervezési Központba (H. ép. III. em. 305-ös szoba) lehet benyújtani.

Szándéknyilatkozat pályázat befogadásáról szóló dokumentum aláírására jogosult személyek leadott jogkörben:

ÚNKP-16-1 – Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - dékán, vagy oktatási rektorhelyettes,
ÚNKP-16-2 – Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - dékán, vagy oktatási rektorhelyettes,
ÚNKP-16-3 – Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj –az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke,
ÚNKP-16-4 – Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj – dékán.

Tanulmányi eredmények igazolásával kapcsolatos információk:

Abban az esetben, ha a 2015/2016 tanév II. féléve a pályázat leadási határidőig még nincs lezárva, így ezen félév tanulmányi eredményeit igazolni nem tudja, azt hiánypótlás keretében van mód pótolni. Amennyiben a hiánypótlási felhívásban megadott határidőig sem érkezik meg a tanulmányi eredményekről szóló igazolás, a pályázat jogvesztő.

Azon hallgatók, akik 2016. februárban kezdték meg tanulmányaikat mesterképzésen, a mesterképzésük első félévi, valamint alapképzésük utolsó félévi tanulmányi eredményéről adják le igazolásukat.

A pályázási feltételeknél előírt „jó” átlagon a megadott félévek tanulmányi eredményeinek 4,00 számtani átlagát kell érteni.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást és segítséget nyújt: A Szent István Egyetem Új Nemzeti Kiválósági Program

- koordinátora:
Dr. Tóth Tamás (oktatási rektorhelyettes)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, földszint 5-6. iroda
oktatasi.rektorhelyettes@szie.hu
+36-(28)-522-000/3888

- ügyintéző (A keret):
Uj Boglárka (ügyvivő szakértő)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, földszint 5-6. iroda
+36-(28)-522-000/1007
Uj.Boglarka@fh.szie.hu

- ügyintéző (B keret):
Törökné Hajdú Mónika (ügyvivő szakértő)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, II. em. 2130-2131. iroda
+36-(28)-522-000/1055
Torokne.Hajdu.Monika@tti.szie.hu

Állatorvos-tudományi Kar részéről:
koordinátor:
Dr. Gálfi Péter, dékánhelyettes
SZIE-ÁOTK Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ
1078 Budapest, István u. 2.
+36 (1) 478-4229
Galfi.Peter@aotk.szie.hu

ügyintéző
Udvarias Csilla, tanszéki előadó
Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ
1078 Budapest, István u. 2.
+36- (1)-478-4229
Udvarias.Csilla@aotk.szie.hu