Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanév

Tisztelt Hallgató, Oktató, Kutató Munkatárs!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2017. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Az Ösztöndíjprogram három részből áll, amelyre az alábbi személyek pályázhatnak:

„A” keretre:

  • a pályázat benyújtásakor alapképzés/mesterképzés keretében jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak („I.” típusú pályázat), vagy
  • valamely, jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény 2017/2018. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésére/mesterképzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be („II.” típusú pályázat).

„B” keretre:

  • a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak, („I.” típusú pályázat), vagy
  • valamely, jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény 2017/2018. tanévre meghirdetett nappali doktori képzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be („II.” típusú pályázat).
  • a pályázat benyújtásakor doktorjelölti jogviszonyban állnak valamely, jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel („III.” típusú pályázat), vagy
  • a 2017/2018. tanévben, legkésőbb 2018. január 31-ig várhatóan doktorjelölti jogviszonyt létesítenek jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel („IV.” típusú pályázat).

„C” keretre:

  • a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven belül szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot, („I.” típusú pályázat – Fiatal oktató, kutató I.), vagy
  • valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven belül szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot, („II.” típusú pályázat – Fiatal oktató, kutató I.)
  • a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven túl szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot („III.” típusú pályázat – Fiatal oktató, kutató II.)
  • valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel legkésőbb 2018. január 31. napjáig oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban várhatóan állni fognak és a pályázat benyújtásának napjához képest 4 éven túl szereztek – a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti – tudományos (PhD/DLA) fokozatot („IV.” típusú pályázat – Fiatal oktató, kutató II.)

Pályázati csomag 2017.05.29.

Módosított ÚNKP szabályzat

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:

A pályázatok beérkezési határideje 2017. június 6. 12 óra!

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. címre ajánlott, elsőbbségi küldeményként elküldve,

„A” keret esetében:
az Egyetem rektorának, Dr. Tőzsér Jánosnak címezve, vagy személyesen a fenti cím földszinti 5-6. szobájában lehet benyújtani zárt borítékban.

„B” és „C” keret esetében:
az Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács elnökének, Dr. Helyes Lajosnak címezve, vagy személyesen a fenti cím 2130. szobájában lehet benyújtani lezárt borítékban.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá:
ÚNKP A keret, ÚNKP B, vagy ÚNKP C keret, attól függően, hogy mely keretből nyújtandó ösztöndíj elnyerésére pályáznak.

Szándéknyilatkozat pályázat befogadásáról szóló dokumentum aláírására jogosult személyek leadott jogkörben:

ÚNKP-17-1 – Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - dékán vagy oktatási rektorhelyettes,
ÚNKP-17-2 – Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - dékán vagy oktatási rektorhelyettes,
ÚNKP-17-3 – Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj – az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke,
ÚNKP-17-4 – Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj – dékán.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást és segítséget nyújt: A Szent István Egyetem Új Nemzeti Kiválósági Program:

- koordinátora:
Dr. Tóth Tamás (oktatási rektorhelyettes)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, földszint 5-6. iroda
oktatasi.rektorhelyettes@szie.hu
+36-(28)-522-000/1060

- „A” keret ügyintézője:
Uj Boglárka (ügyvivő szakértő)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, földszint 5-6. iroda
+36-(28)-522-000/1007
Uj.Boglarka@fh.szie.hu

- „B” és „C” keret ügyintézője:
Törökné Hajdú Mónika (ügyvivő szakértő)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, II. em. 2130-2131. iroda
+36-(28)-522-000/1058
Torokne.Hajdu.Monika@tti.szie.hu