Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanév

Tisztelt Hallgató, Oktató, Kutató Munkatárs!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját. Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 45 év alatti oktató, kutatók támogatásával. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

Az Ösztöndíjprogram az alábbi kategóriákból áll:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program (Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj) 2018/2019. tanévi Működési Szabályzata az alábbi I.6.2.6. ponttal kiegészítésre került:
 
„I.6.2.6. Amennyiben az ösztöndíjas időszakban a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység részben/egészben azonos egyéb részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységgel, úgy az ösztöndíjasnak választania kell a két támogatás közül, az egyikről le kell mondania és csak egyet vehet igénybe. Amennyiben a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység teljes egészében eltér egyéb részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységtől és az ösztöndíjas vállalja, hogy azonos időszak alatt mindegyik vállalásnak eleget tud tenni, úgy azonos időszak alatt, egyszerre is igénybe vehetőek a támogatások (Pl.: NKFIH PD_18-as Posztdoktori kiválósági pályázat).”

Az ösztöndíjak összege:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj alapképzésben részt vevő első éves ösztöndíjasa: 50.000.-
 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj alapképzésben részt vevő felsőbb éves ösztöndíjasa: 75.000.-
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj osztatlan mesterképzésben részt vevő első éves ösztöndíjasa: 50.000.-
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj mester-, (osztatlan) képzésben részt vevő ösztöndíjasa: 100.000.-
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj doktori képzésben részt vevő ösztöndíjasa: 100.000.-
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj doktorjelölti jogviszonyban álló ösztöndíjasa: 300.000.-
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasa: 200.000.-
 •  „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasa: 50.000.-

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:

A pályázatok beérkezési határideje 2018. május 10. 16 óra (postai feladás esetén a beérkezés határideje)

"Tehetséggel fel" pályázat esetén a pályázatok benyújtásának határideje 2018. június 13. (postai feladás esetén a beérkezés határideje)

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. címre ajánlott, elsőbbségi küldeményként elküldve A/4-es borítékban,

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj,
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj esetében

az Egyetem rektorának, Dr. Tőzsér Jánosnak címezve, vagy személyesen a fenti cím földszinti 18-19. irodájában lehet benyújtani zárt A4-es borítékban.

 

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj esetében
az Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács elnökének, Dr. Helyes Lajosnak címezve, vagy személyesen a fenti cím 2130. irodájában lehet benyújtani lezárt  A4-es borítékban.

 

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj esetében
az Egyetem rektorának, Dr. Tőzsér Jánosnak címezve,  vagy személyesen a fenti cím 2130. irodájában lehet benyújtani lezárt A4-es borítékban.

 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak!

 

Szándéknyilatkozat pályázat befogadásáról szóló dokumentum aláírására jogosult személyek leadott jogkörben:

ÚNKP-18-1: Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - dékán vagy oktatási rektorhelyettes,
ÚNKP-18-2: Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - dékán vagy oktatási rektorhelyettes,
ÚNKP-18-3: Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj - az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke,
ÚNKP-18-4: Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj - dékán,
ÚNKP-18-5: „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj - dékán vagy oktatási rektorhelyettes.

A pályázatok formai ellenőrzésére és hiánypótlás bekérésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a pályázati felhívásban szereplő kötelező dokumentumokat a pályázó hiánytalanul benyújtotta (a pályázati kiírások szerint) -  pályázati adatlap és annak mellékleteként a kutatási tervet (1. számú melléklet), a fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatát (2. számú melléklet) és a Pályázói nyilatkozatot (3. számú melléklet).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást és segítséget nyújt:

- koordinátor:
Dr. Tóth Tamás (oktatási rektorhelyettes)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, földszint 5-6. iroda
oktatasi.rektorhelyettes@szie.hu
+36-(28)-522-000/1007

- Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj ügyintézője:
Uj Boglárka (ügyvivő szakértő)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, földszint 18-19. iroda
+36-(28)-522-000/1007
Uj.Boglarka@fh.szie.hu
Ügyfélfogadási idő: H-CS 8-12

- Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj ügyintézője:
Törökné Hajdú Mónika (ügyvivő szakértő)
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,, Főépület, II. em. 2130-2131. iroda
+36-(28)-522-000/1058
Torokne.Hajdu.Monika@tti.szie.hu Ügyfélfogadási idő: H-CS 8-12