Újabb 5 évre akkreditálta a MAB a Szent István Egyetemet Összefogással Szent István-szobor

Gödöllő, 2012. november 14.

2012. november 13-án Balázs Ervin, a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elnöke átadta Solti Lászlónak, a Szent István Egyetem (SZIE) rektorának az Akkreditációs Oklevelet, amellyel az egyetem újabb öt éves időtartamra kapott jogosultságot felsőoktatási tevékenység folytatására. Az oklevél átadására az egyetem névadója, Szent István mellszobrának avatása alkalmából rendezett ünnepségen került sor, melyen részt vett Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is. A szobor közadományból, egyetemi és az egyetemhez közel álló személyek támogatásával készült.

 

A MAB Plénum döntése értelmében a Szent István Egyetem intézményi szinten, valamint mind a 7 kara újabb öt éves ciklusra szerzett akkreditációt. Az erről szóló hivatalos Akkreditációs Oklevelet Balázs Ervin, a MAB elnöke adta át Solti László rektornak.

- A Szent István Egyetem megalakulása óta több integrációs folyamatot is átélt, míg végül megtalálta a kor feltételeihez és minőségi igényeihez illeszkedő kari struktúráját – mondta a MAB elnöke az oklevél átadása előtt. Hozzátette: a látogató bizottság elismeréssel nyilatkozott az egyetem önértékeléséről.

A Szent István Egyetem Intézményfejlesztési Tervben is megfogalmazott célja az elkövetkező öt évben, hogy kiemelt agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékgazdasági központtá váljon, melyhez az újabb öt évre szóló akkreditáció kiváló alapot teremt.

 

Az ünnepségen mondott beszédében Balog Zoltán miniszter nagyrabecsüléssel méltatta, hogy a szobor avatását összekötötték az egyetem Akkreditációs Oklevelének átvételével, ami az intézményben végzett szakmai munka elismerését jelenti. A felsőoktatásról szólva rámutatott, hogy e területen is komoly változtatások várhatók, de mindent meg kell tenni azért, hogy megőrződjenek a hosszú évek-évtizedek alatt létrehozott oktatási, kutatási értékek.

- Miközben gondolatainkat és napjainkat a számok, a szabályzók, a változtatások, a hatékonysági mutatók uralják, amikor a többség azon gondolkodik, hogy neki mi jár és azt hogyan lehet megszerezni, vannak, akik adománnyal járulnak hozzá egy szobor felállításához. Így kell ezt csinálni - méltatta a gödöllői kezdeményezést és annak megvalósítását Balog Zoltán miniszter. - Szent István életműve ugyanis arra tanít, hogy bármennyire is szorítanak bennünket a hétköznapok gondjai, sosem szabad elfeledni, hogy minden szakma és építő cselekedet alapja a tiszta erkölcs.

- A világban és Magyarországon kibontakozott pénzügyi, gazdasági, szociális és politikai válság mélyén ott rejtőzik az erkölcsi válság. Ez bizalomvesztésben jelenik meg. Kormányzati pozícióból nézve abban, ahogyan az állampolgárok az államukra gondolnak. Sokan úgy vélik, nem érdemes bizalmukra az állam, mert nekik nem fog segíteni – állapította meg a politikus. - Ezért megpróbálják a legtöbbet megszerezni abból, amit az állam nyújtani tud. Ezen a szemléleten kell változtatni az oktatásban és a gazdasági berendezkedésben is, hangsúlyozta a tárcavezető. Világos, átlátható, felelős viszonyokat kell kialakítani annak érdekében, hogy a munka ne csak az egyént, hanem a közösséget is gyarapítsa.

 

A szobrot Balog Zoltán és Solti László avatta fel, majd Főtisztelendő Mészáros István, a Szent István király herma és ereklyék őre áldotta meg. A szobor adományokból, támogatásokból készült. 81 egyéni adományozó, valamint 8 cég és vállalkozás 500 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő adományokkal járult hozzá a műalkotás felállításához.

 

A Szent István-szoborról

 

Az életnagyságú mellszobor és a kazettákkal, domborművel, felirattal díszített talapzat süttői mészkőből készült. A talapzaton Szent István Intelmeiből a „…semmi sem emel fel, csakis az alázat...” idézet olvasható, mely méltán tükrözi az egyik legsokoldalúbb hazai felsőoktatási intézmény értékrendjét. Az impozáns, műemlék jellegű főépület tágas, védett főbejárati terében felállított szobor magassága talapzattal együtt 222 cm, súlya 500 kg. Alkotója a fiatal, gödöllői, európai kőfaragó mester, Varga Attila.

 

A művészről

 

Varga Attila kőszobrász és díszítőszobrász tanulmányait a Bokányi Dezső Építő és Díszítőművészeti Szakképző Iskolában végezte. A kőfaragó végzettséget négy éves, a díszítőszobrász szakmát két éves gyakorlati képzés után szerezte meg.

Munkáira, felismert tehetségére tekintettel a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete támogatásával végezhetett el egy európai színvonalú, akkreditált, brüsszeli mesterképzést, mely a kézműves mesterségek hagyományainak őrzésére törekszik.

Varga Attila szakmai tapasztalatát támogatói szülői, családi környezetben a gödöllői Varga és Fiai Kft-nél szerezte.

A Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete által rendezett kőfaragó versenyeken, alkotótáborokon rendszeres résztvevő, számos első helyezés birtokosa.

 

Főbb köztéri alkotásai:

Kistarcsa - Nepomuki Szent János egész alakos szobor

Gödöllő - Királyi Váró műemlék épület restaurálása

Apatin - Szent István-mellszobor