Újabb duális képzéseket indít a Szent István Egyetem

Gödöllő, 2015. november 6.

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara duális képzéseket indít a 2016/2017. tanévtől kilenc vállalattal közösen. Az együttműködési megállapodások megkötésére ünnepélyes keretek között 2015. november 6-án került sor. Az esemény a felsőoktatás és a magánszféra együttműködése szempontjából igazi mérföldkő, hiszen az egyetem mellett a partnervállalatok is aktívan részt vesznek a hallgatók gyakorlatorientált képzésében, elősegítve ezzel a fiatalok szakmában történő sikeresebb elhelyezkedését.  

A duális képzés célja, hogy elméleti tudással és gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve hagyják el a hallgatók az egyetem padjait, továbbá az egyetem a felsőoktatási képzéseit a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően tudja alakítani. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar új duális képzéseinek keretében 3 környezetmérnök és 10 mezőgazdasági mérnök alapszakos hallgató kezdi meg szakmai gyakorlatát a partnerszervezeteknél. A duális képzésben együttműködő vállalatok: Agrár-Béta Kft., Bonafarm Zrt., Bükk-Térségi LEADER Egyesület, Gödöllői Tangazdaság Zrt., Hód Mezőgazda Zrt., Szakmári Gabona Kft., Szerencsi Bonbon Kft., Vitafort Zrt., Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az együttműködő vállalatok saját felvételi eljárás keretében választják ki a hallgatókat, akikkel munkaszerződést kötnek, s a képzési programnak megfelelő munkát biztosítják a számukra. A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll: az állami, általános felvételi eljárásból (mely semmiben nem különbözik a nem duális szakokra való jelentkezéstől) és egy vállalati felvételi szakaszból.

A partnervállalatok a képzési programot az egyetemmel egyeztetve, az alapképzés tananyagához illeszkedve alakítják ki. A cégek munkatársai, szakemberei minden olyan ismeretet átadhatnak, minden olyan készséget kialakíthatnak, amelyek előnyt jelenthetnek a frissdiplomás hallgatóknál. A hallgatók teljesítményét, előrehaladását a vállalat a képzési programjában a saját szempontjai és módszerei alapján értékelheti.

A Szent István Egyetemen a duális képzés évente 48 hét. Ebből a hallgatók a normál nappali képzés hallgatóival együtt 13 hetes szorgalmi időszakban az egyetemen tanulnak, egy naptári évben 2 szorgalmi időszak van, ezért összesen 26 hetes az egyetemen eltöltött tanulmányi idő. A képzés keretében a hallgatók az előírtnál hosszabb szakmai gyakorlaton vesznek részt a vállalatoknál, ez évente 22 hetet jelent. A vizsgaidőszakok kétszer hat hete alatt, valamint nyáron a vállalkozásoknál dolgoznak a hallgatók, illetve a 7. féléves kötelező szakmai gyakorlatukat is ezeknél a partnercégeknél végzik majd. Az agrárképzési terület szakjain az alapképzés 3,5 éves (7 félév), mely a duális képzés hosszát is jelenti.

A képzés idejére a hallgatók munkadíjban részesülnek. A kormányrendelet szerint, valamint az „az Nftv. 44. §-ának (3) bekezdésének a) pontja alapján a képzési program keretében, illetve a képzés részeként a hallgatót díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A díjat havi rendszerességgel a Vállalati Partner fizeti a hallgatónak, évente 12 hónapon át, a képzési idő végéig.”

A cégek nem közvetlen támogatást kapnak az államtól, hanem a szakképzési hozzájárulás fizetésénél levonhatják ezt az összeget, amit a 280/2011 (XII.20.) kormányrendelet szabályoz, ezen rendeletet 2015 szeptemberében módosították a duális képzés miatt (Magyar Közlöny 126. szám, 257/2015 (IX.10.) Korm. rendelet).

A Szent István Egyetem környezetmérnök és mezőgazdasági mérnök alapképzési szakára jelentkező és a duális képzés iránt érdeklődő hallgatói közül az együttműködő vállalatok előreláthatólag 2016 júniusában választják ki azokat, akikkel hallgatói munkaszerződést kívánnak kötni.

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara a 2015. évi felsőoktatási felvételi eljárásban hirdette meg  először a duális képzési formát a Gépészmérnöki BSc szakon nappali tagozaton.