A változás elkezdődött: elfogadta a Kormány a Digitális Agrár Stratégiát (DAS)

A Kormány 2019. augusztus 1-jén elfogadta a Digitális Jólét Program (DJP) részét képező Digitális Agrár Stratégiát (DAS), amelynek legfőbb célja az agrárium digitalizációjának előmozdítása, hatékonyságának növelése. A Stratégia megvalósítása számos intézkedést tartalmaz, de a legfontosabb a mezőgazdasági termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztése, amely elősegíti a korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazását. Az ágazat digitalizációja révén 4 év alatt plusz 300 Mrd Ft-tal növekedhet a mezőgazdaság teljesítménye.

A Stratégia nemcsak az agrár-felsőoktatási intézmények szintjén kívánja hatékonyabbá tenni az oktatást, de komplex oktatási, szemléletformálási programot dolgozott ki a szakképzési és a hozzájuk kapcsolódó felnőttképzési területen is: „Okos Gazda” program, tudásbázis működtetését szolgáló Digitális Agrár Akadémia. A Stratégia az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer mezőgazdasági termelést segítő adatait is térítésmentesen hozzáférhetővé kívánja tenni a termelők részére. Az üzemi folyamatok digitalizására és adminisztratív terhek csökkentésére pedig „Okos Tesztüzemi Rendszer”-t fejlesztenek majd és ágazati adatintegrációval támogatni kívánják mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek digitális nyomon-követhetőségét. Az intézkedések között szerepel még az agráriumban keletkezett hulladékok újrahasznosítását segítő, digitális alapú elosztó és értékesítési sharing economy módszerek fejlesztése és a kereskedelmi láncok rövidítése is pl. a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával. A precíziós technológiák elterjedésének elősegítésére korszerűsítik a műholdas helymeghatározási szolgáltatást és a referenciaállomás-hálózatot (GNSS), valamint a hozzáférhetőségét kiterjesztenék és ingyenessé tennék. 

Digitális Agrár Innovációs Központot kívánnak létrehozni a Szent István Egyetemen, hogy a felsőoktatás és a szaktanácsadás gyakorlati képzőhelyei adottak legyenek, a digitális kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység körülményeit biztosítsák, valamint az agrár digitális megoldások innovációs és módszertani tudásbázisának kialakítsák. A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság digitális agrár-mintagazdaságként is funkcionálna a mezőgazdasági gépek és technológiák tesztelésére. A DAS-hoz szervesen kapcsolódó Digitális Élelmiszeripari Stratégia kidolgozása is szerepel a kormányhatározatban, amely a szükséges költségvetési forrásokat tartalmazza.

Az IKT szektor számára kiemelkedő üzleti lehetőséget jelent a Stratégia implementációja, az élelmiszergazdaság szereplői számára pedig kitörési lehetőség a termelési folyamatok egyszerűsítése, digitalizálása, a munkaerőhiány kiváltása. Az agrárium infrastrukturális IT beruházásain túl kiemelt hangsúlyt kap a gazdálkodók digitális kompetenciáinak fejlesztése, amely problémakörre a Digitális Jólét Program megbízásából, az Agrárinformatikai Klaszter által elvégzett felmérés és tanulmány is rávilágít.
 
További részletek a Magyar Közlönyben.