Véget ért a Szent István Egyetem 2017/2018. tanéve

A Szent István Egyetem Szenátusa június 15-én tartotta tanévzáró ünnepi nyilvános ülését. A megjelenteket Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke köszöntötte, majd dr. Tőzsér János rektor mondott tanévzáró ünnepi beszédet.

Szabó István közgyűlési elnök elmondta, hogy a Szent István Egyetem és Pest Megye Önkormányzata stratégiai partnerek. A gödöllői székhelyű egyetem az egyik legfontosabb hazai felsőoktatási intézmény, olyan pillér, amire a jövő tudását lehet építeni. A végzett hallgatóknak kiemelkedő szerepük van abban, hangsúlyozta, hogy összekötve a generációkat a magyarság közösségét erősítő hálózat kialakításában vegyenek részt a Kárpát-medencében.

Dr. Tőzsér János rektor a következő gondolatokkal zárta be a tanévet. 

„Tisztelt Tanévzáró Szenátusi Ülés!

Szeretettel köszöntöm Önöket, Vendégeinket és az Egyetem Polgárait a Szent István Egyetem tanévzáró nyilvános Szenátusi Ülésén!

A 2017/2018-as tanév nyári vizsgaidőszakában, Budapesten, Gödöllőn, Szarvason, Kisvárdán, Csíkszeredában, Beregszászon és Zentán ezekben a hetekben 1414 hallgatónk fejezi be tanulmányait felsőfokú képzésben, alap- és mesterszakokon, továbbá 81 doktorandusz szerzi meg első tudományos fokozatát. Valamennyiüknek szívből gratulálok!

A 2000-ben Szent István Egyetem első nyilvános dokumentumában a következőképpen fogalmaztak a csatlakozó intézmények vezetői: „Nem is köszöntheti méltóbban önmagát az ezeréves államiságának ünneplésére készülő Magyarország, mint azzal, hogy államalapító szent királya örökké érvényes szellemében, az új évezred fordulóján iskolát alapít, melyet rá emlékezésül Szent István Egyetemnek nevez el.”

Névadó királyunk közadakozásból állított mellszobránál a diplomaátadó ünnepségeket követően, vagy a mai napunkat még ünnepélyesebbé tevő doktorrá avatás alkalmából, szívesen készítenek fényképeket a frissen végzettek.

Az alkotás egy olyan robosztus történelmi személyiséget idéz elénk, aki hittel cselekedett. Felismerések és kényszerek szülte, nehéz döntéseket hozott a megfelelő időben úgy, hogy „nem száradt el az ág, de kivirult az oltvány”. A latin rítusú római kereszténység felvétele a nyugati típusú fejlődés melletti elkötelezettséget jelentette a magyarok számára.

Ebből a kereszténységből gyökerezik a Szent Norbert által Franciaországban 1120-ban alapított premontrei rend is. Gödöllői intézetét részben az Árpád-házi Kálmán hercegtől kapott birtokok jövedelmére alapozva építették fel Trianon után, a múlt század húszas éveiben. Erre a történelmi kapcsolatra emlékeztet bennünket a herceg lovas szobra a főépületünk előtti parkban.

A Szent István Egyetem a vidék egyetemeként határozta meg magát alapításakor. Közel két évtized alatt számos szervezeti változáson esett át, ma már saját tradíciókkal rendelkezik, s előtérbe került, ami közös, ami összeköti a karokat.

A XIX. századi modernizációban és polgárosodásban gyökerező agrárhagyományaink, az ezredfordulót követően fellendülő mezőgazdasági termelés, továbbá évtizedünk nemzetpolitikai fordulata, együttesen alapozták meg azt a célkitűzésünket, hogy intézményünk a Kárpát-medencei magyar oktatási és gazdasági tér élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési tudásközpontjává váljon, a magyar gazdák együttműködését is szolgálva. 

Egyetemünk kiemelkedő oktatási és tudományos eredményeket ért el, s az agrárágazat teljes vertikumában hallatjuk hangunkat. A nemzetközi agrár-felsőoktatásban a legjelentősebb magyarországi intézményként vagyunk ismertek.

Tisztelt Jelenlévők!

Az élet számos területén fontos az együttműködés a felsőoktatás és a gazdasági ágazatok között, de a mezőgazdaságban kiváltképp az. Élelmiszerek nélkül nincs élet, és az agrártermelés táplálékaink előállítása mellett a vidék boldogulásához is hozzájárul, népességmegtartó ereje van.

Munkánkat közel egy évtizede stratégiai partnerségben végezzük az agrárkormányzattal, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségével és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Kapcsolatunk garancia arra, hogy egyetemünk képzéseiben, kutatási programjaiban gyorsan képes reagálni a munkaadók igényeire. Végzőseink időszerű gyakorlati tudással jelennek meg a munkaerőpiacon. Az egyetem a vidéket, az agráriumot és az élelmiszeripart is érintő stratégiák megalkotásában és megvalósításában is részt vesz.

1990 óta szerepet vállalunk az egységes Kárpát-medencei magyar oktatási tér kialakításában. Csíkszeredában, Beregszászon és Zentán vagyunk jelen a legrégebben, s a következő tanévben Révkomáromban is elindítjuk a magyar anyanyelvű oktatást.

Kedves Vendégeink!

A Szent István Egyetemen koncentrálódik a magyar agrárinnováció és tudástőke meghatározó hányada - képletesen szólva a termőföldtől az asztalig. Az előttünk álló legfontosabb feladat a következő időszakban az, hogy még vonzóbbá tegyük intézményünket a fiatalok számára. Célunk, hogy minél tehetségesebb hallgatóink legyenek, akikkel végrehajtható az ágazat fiatalítása, digitalizációja és az új technológiák elterjesztése.

Bízom benne, hogy a hamarosan doktori esküt tevő hallgatóink közül többen is kiveszik részüket egyetemünk tudományos teljesítményének fokozásából.

A 2017/2018-as tanév eredményeit és sikereit kiváló munkatársaink nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. Pedig az elmúlt évünket is a külső és a belső szervezeti változások jellemezték. A 2017. novemberétől hivatalba lépő új kancellárral belső szervezeti átalakítást hajtottunk végre, amelynek célja az volt, hogy a magas színvonalú oktatáshoz, kutatáshoz szükséges üzemeltetési, gazdálkodási és igazgatási feladatokat még hatékonyabban lássa el az új szervezet.

Tanév közben újabb szervezeti változás történt intézményünkben. Az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai Gazdasági Campusa kivált az egyetemből és a Gál Ferenc Főiskola részeként működik tovább.

Ezúton fejezem ki köszönetemet valamennyi munkatársamnak, hogy ilyen nehéz körülmények között is magas színvonalú munkát végeztek és segítették fönntartani Egyetemünk zavartalan működését.

A nemzetközileg is elismert kiváló professzori karunk, kollégáink tudományos eredményei, sikeres Európai Uniós pályázatai emelik Egyetemünk rangját és tudományos kibocsájtását.

A most végzősöket, PhD doktorokat visszavárjuk az Alma Mater falai közé – hallgatóként vagy oktatóként!

Az ünnepségünkön kitüntetésüket átvevő munkatársainknak, hallgatóinknak ezúton is megköszönöm a munkájukat és szívből gratulálok az elismeréshez. 

Záró gondolatként kívánok Önöknek sok sikert, eredményes szakmai életpályát és egyéni boldogságot, a nyárra kellemes kikapcsolódást, feltöltődést.

Köszönöm, hogy meghallgattak!”

Névadónk életét, munkásságát és intelmeit idézte fel Medgyesy-Schmikli Norbert habilitált docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történelemelméleti Tanszékének vezetője Az országépítő Szent István király máig élő alkotásai és tanítása című előadásában.

Az ünnepség egyik legemelkedettebb eseménye az új egyetemi doktorok avatása volt.

  - az Állattenyésztés-tudományok Doktori Iskolában Bokor Beáta Judit, Chandrasekaran Abinaya, Kása Eszter, Kosztolányiné Szentléleki Andrea, Kovács Róbert, Ochalek Anna Dorota, Patkó László, Pelyhe Csilla, Tatár Sándor,

  - a Biológiai tudományok Doktori Iskolában Kerényi Farkas, Szopkó Dóra,            

  - az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskolában Kőszegi Irén Rita, Lengyel Attila, Oláh Izabella, Salamin Géza, Szabó Dorottya, Zsarnóczky Martin Balázs,

  - az Élelmiszertudományok Doktori Iskolában Farkas Zsuzsa, Kovács Attila Gábor, Nguyen Duc Vuong, Nyírő-Fekete Brigitta, Szenczi-Cseh Júlia, Vass Andrea,   

  - a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában Al Asmi Bahaa, Alieu Gibba, Bán Erika, Bárdos Ilona Kinga, Bene Andrea, Béres Dániel, Csernák József, Csorba László, Farkas Ágnes, Fabricius Ferke György, Gan Quan, Holló Ervin, Józsa Imola, Jürgen Fonger, Kalmár Péter, Konecsny Jenő, Kovács Ildikó Éva, Lehota Zsuzsanna, Matthias Reich, Miskolcziné Gábriel Monika, Pirisi Károly, Vinklerné Rajcsányi Klára,

  - a Kertészeti Tudományok Doktori Iskolában Bőhm Viktória, Kindlovits Sára, Papp Dávid, Papp Veronika, Szilasné Jósvai Júlia Katalin, Szügyi Sándor István, Tóth Endre György,

  - a Környezettudományok Doktori Iskolában Evans Mutuma, Farkas Milán, Háhn Judit, Halmy Eszter, Harkai Péter, Kalóczkai Ágnes, Kovács Attila Balázs, Laborczi Annamária, Mészáros Dóra, Pinke Zsolt, Tóth Péter, Tóth Zsolt,

  - a Műszaki tudományok Doktori Iskolában Gárdonyi Péter, Hayder Lateef Maliki, Varga Attila,  

  - a Növénytudományok Doktori Iskolában Bányai Judit, Bőcs András, Kis András, Koncsek Arnold, Kontra Levente, Nagy Zsuzsa, Nguyen Hong Duc, Oláh Enikő Etelka, Szuvandzsiev Péter, Türkösi Edina,  

  - a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában: Fáczányi Zsuzsanna, Klagyivik Mária, Magyar Veronika, Szabó-Bódi Barbara szerzett doktori fokozatot.           

  Ebben az évben a következő oktatók nyerték el a habilitált címet:

  - agrár-műszaki tudományok tudományágban: dr. Magyar Zoltán, dr. Korzenszky Péter Emőd,   

  - élelmiszertudományok tudományágban: dr. Baranyai László, dr. Kovács Zoltán, dr. Kovács Zoltán,

  - gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban: dr. Podmaniczky László,         

   -környezettudományok tudományágban: dr. Táncsics András,  

  - regionális tudományok tudományágban: dr. Káposzta József. 

A Szent István Egyetem Szenátusa Tiszteletbeli doktori címet adományozott dr. Baranyi József tudományos tanácsadónak a modern élelmiszer-mikrobiológia biomatematikai alapjainak kidolgozásában, mikrobiológiai adatbázisok építésében elért kimagasló eredményeiért, a hálózatelemzés élelmiszertudományi alkalmazásának meghonosításáért, a magyar tudomány nemzetközi elismertségének növeléséért, mindezen tevékenységének egyetemi elismeréseként.

A Szenátus Kosáry Domokos-díjat adományozott Hanák Gábor történész, filmrendező, riporter, közgyűjteményi szakember, az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárának c. igazgatója, a Cseh Tamás Archívum alapítója és tanácsadója részére. A kitüntetést magas szintű, több évtizeden át végzett szakmai és vezetői tevékenységének elismeréseként, a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár törekvéseinek, történeti kutatásainak példaértékű támogatásáért, történészként és közgyűjteményi szakemberként a felsőoktatási könyvtárak, egyben az egész magyar könyvtárügy támogatásáért kapja a díjazott.

A Szenátus Honoris Causa Professzor címet adományozott dr. Antoine Messean-nek, a Research Manager and Head of Eco-Innov Unit, INRA (Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet), Franciaország vezető kutatójának nemzetközi elismertsége, valamint a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézetével kialakított, együttműködésben, a magyar mezőgazdaság és növényvédelem érdekében végzett kimagasló kutatói, publikációs tevékenysége elismeréseként.

Professor Emeritus címet vett át dr. Benkő János egyetemi tanár, dr. Csemez Attila egyetemi tanár és dr. Láng Zoltán egyetemi tanár.             

Az egyetem rektora Pro Negotio Universitatis kitüntetést adományozott Zichyné Belinszky Katalinnak, a Kisvárda Első Közösségi Főiskola Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, dr. Hoschke Ágoston professor emeritusnak, Izsákné Hegedüs Gyöngyi Rozália ügyvivő szakértőnek, Jacsóné Kánai Csilla ügyvivő szakértőnek, dr. Sárospataki Máté egyetemi docensnek és Vajna Istvánné dr. Tangl Anita egyetemi docensnek.

Szent István Egyetem Aranyérem kitüntetésben részesült dr. habil. Bölcskei Attila PhD főiskolai tanár, dékánhelyettes, dr. Gurzó Imre főiskolai tanár, dr. Reményi Mária Lujza címzetes egyetemi docens.

Szent István Egyetem Ezüstérem kitüntetésben részesült dr. Simon Marianna egyetemi tanár, dr. Szabó Krisztina egyetemi docens, dr. Szentpétery Zsolt egyetemi tanár.

Címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományozott a Szenátus dr. Dérer István általános elnökhelyettesnek, dr. Lövei Gábor tudományos főmunkatársnak, dr. Májer János igazgatónak, dr. Makó András Szabolcs tudományos főmunkatársnak, Prof. univ. dr. ing. Nicolae Ungureanu professzornak, dékánnak.  Címzetes egyetemi docens kitüntető címet adományozott a Szenátus Molnár Ákos ügyvezető igazgatónak, Nyúlné dr. Pühra Beáta borászati vezetőnek és dr. Pogány Miklós tudományos főmunkatársnak.    

A Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozat kitüntetésben részesült Csepregi Antalné műszaki ügyintéző, dr. Gergely Zoltán Albert adjunktus, Gergely László ügyvivő szakértő, dr. Katona Krisztián egyetemi docens, Kepenyes Andrásné tanszéki mérnök, Lágymányosi Attila adjunktus, dr. habil. Magyar Ildikó egyetemi docens, dr. Nagy Béla főiskolai tanár, Németh Péter ügyvivő szakértő, Sándor Zsuzsanna ügyvivő szakértő, Schneiderné Budai Beatrix ügyvivő szakértő, dr. Simon Sándor egyetemi docens, Stégerné dr. Máté Mónika egyetemi docens, tanszékvezető, Sulyok Mónika laboráns, Szakács Istvánné igazgatási ügyintéző, Turza Brigitta ügyvivő szakértő.

Szent István Egyetem Babérkoszorú Ezüst fokozat kitüntetésben részesült Derzsy Béláné igazgatási ügyintéző, Dezső Dóra igazgatási ügyintéző, dr. Egri Zoltán főiskolai tanár, Fancsali Zsuzsanna Éva igazgatási ügyintéző, dr. Géczi Gábor egyetemi docens, Halászné Králik Ágota nyelvtanár, Horváth Attila ügyvivő szakértő, osztályvezető, Jókainé dr. Szatura Zsuzsanna egyetemi docens, Kékediné Katona Nikoletta ügyvivő szakértő, Lendvai Ágnes Bernadett ügyvivő szakértő, Ráczné Virágh Andrea igazgatási ügyintéző, Sánta György műszaki ügyintéző, Szörényiné Várszegi Erzsébet Mária igazgatási ügyintéző, Tillyné dr. Mándy Andrea egyetemi docens.           

A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Hallgatói Fokozat kitüntetést adományozta Dudás Evelinnek, Fehér Márta Beátának, Hassmann Bálintnak, Homolai Dórának, Horváth Enikőnek, Koppányi Péternek, Kiszel Péternek, Nagy Dórának, Szabó Gellért Vilmosnak és Számpor Barbarának.

A Szent István Egyetem Főtanácsos elismerő címben részesült Bényi Erzsébet igazgatási ügyintéző és Kiss Katalin ügyvivő szakértő.    

A Szent István Egyetem Tanácsos elismerő címben részesült Kis Mária igazgatási ügyintéző és Szabóné Péli Anasztázia ügyvivő szakértő.          

A Szent István Egyetem Főmunkatárs elismerő címben részesült Horváth Éva igazgatási ügyintéző, Kovács Jánosné múzeumi adattáros, Lakatos Tünde gazdasági ügyintéző, Molnár Luca igazgatási ügyintéző, Simonné Dobi Mariann igazgatási ügyintéző  .

A Szent István Egyetem Munkatárs elismerő címben részesült Katona Katalin igazgatási ügyintéző.

Az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott Mázikné dr. Tőkei Katalin adjunktusnak a Genetikai, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Intézetében négy évtizedes kimagasló elméleti, gyakorlati és oktatói munkájának elismeréseként.

Egyetemi tanári címet kapott dr. Heltai Miklós dékánhelyettes 2018. február 25-i hatállyal.

Az ünnepségen közreműködött a Premontrei Kántorátus férfikara, művészeti vezetők: Kocsis Csaba és Balogh Péter Piusz O.Praem. kormányzó perjel voltak.

Balázs Gusztáv felvételei