Vidékfejlesztési agrármérnöki

A képzés célja olyan  vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismeretek birtokában, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére, és ismereteiket a térségfejlesztés szolgálatába tudják állítani. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés egyetemi, második ciklusban történő folytatásához. A képzés 6 félév elméleti képzésből és egy félév gyakorlatból áll. A hallgatók területfejlesztési és agrárgazdasági szakirányokon szakosodhatnak.

Részletel

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem