A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záróünnepsége

A hagyományokhoz híven a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében zárult a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) október 31-én. A szekciókat tavasszal rendezték, ezeken Debrecentől Pécsig, Kaposvártól Gödöllőig 488 hallgató ért el első helyezést. Ők kaptak lehetőséget arra, hogy induljanak a Pro Scientia Aranyéremért. Végül 51 fiatal tehetség nyert aranyérmet: 48-an Pro Scienta, ketten Pro Arte Aranyéremben részesültek, egy középiskolás diákot Junior Pro Scienta Aranyéremmel díjaztak. A tdk tevékenységet elkötelezetten és eredményesen támogató 58 oktató, kutató munkáját Mestertanár kitüntetéssel ismerte el az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT).

A díjazottak között a Szent István Egyetem négy tanára és egy hallgatója is szerepel. Míg dr. Bodnár Ákos (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar), dr. Bujna Erika (Élelmiszertudományi Kar), dr. Horváthné dr. Petróczy Marietta (Kertészettudományi Kar) egyetemi adjunktusok és dr. Malatinszky Ákos (MKK) egyetemi docens munkásságát Mestertanár Aranyéremmel ismerték el, addig a görög- és sárgadinnye termesztéstechnológiájával foglalkozó Németh Dzsenifer Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült.

A Magyar Örökség díjas mozgalom több mint hat évtizedes múltra tekint vissza. Magyarország rangos tudományos rendezvénye, amelyen bemutatkozási lehetőséget kapnak az alkotó fiatalok. Az OTDK kiemelt célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák szakmai kapcsolatok erősítése és támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánosságának megteremtése.

Lovász László, az MTA elnöke az ünnepségen leszögezte, hogy a magyar tudomány alapvető feladata a kutatói utánpótlásról való gondoskodás. Úgy vélekedett: nem az a baj, ha egy fiatal a tanulmányai egy részét idegen országban végzi, hanem ha megszakadnak az összeköttetései a magyar tudománnyal és élettel. A kutatás életforma, szemlélet és az igazság keresése a jellemzője.

Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkára köszöntőjében Kölcseyt idézte: „Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyről másra hurcoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.”

A magyar felsőoktatás történetében egyedülállóak a tudományos diákkörök, amelyek úttörőknek köszönhetően jöttek létre. Ma szerves részei a tudományos közéletnek, hangsúlyozta.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy öt-tíz év múlva lesznek olyan szakterületek, foglalkozások, amiket ma még nem is ismerünk. Erre felkészülni utópia, de a fiatal korban elkezdett tudományos munka segít benne. A képességfejlesztés az oktatás kulcsa, s ezzel nyitogatják a tehetségek útját a tudományos diákkörökben is. Bódis József úgy vélekedett, hogy azok, akiket kitüntetnek, bizonyítottak a tudományosság terén, s egyben biztatta őket, váljanak a jövő professzoraivá. Kitért arra, hogy a társadalomtudományos és a természettudományos közeg eltér egymástól, mindegyiknek megvan a maga sajátossága, módszertana, kihívása.

Szendrő Péter, az OTDT elnöke hangsúlyozta: azért szurkolnak, hogy Magyarország tehetségbarát állam legyen, ahol van mód a talentum kibontakoztatására. Sokan a határon túlról vesznek részt az OTDK-n, tette hozzá egyetemünk első rektora, aki 25 évvel ezelőtt ezen a napon védte meg ugyanitt akadémiai doktori értekezését.

Az ünnepségen köszöntőt mondott az OTDT munkáját, az aranyérmes hallgatók elismerését 1995 óta támogató Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója is. Elöljáróban leszögezte, elkötelezettsége hosszú távú a tudományos diákköri mozgalom támogatására, majd arról szólt, hogy a vezetésével működő, Európa legsikeresebb bankjai közé tartozó pénzintézet folyamatosan keresi az gazdálkodás hatékonyságát fokozó lehetőségeket. Az emberi teljesítmények elismerését több területen is támogatják. Az OTP Bank finanszírozza már teljesen a Prima Primissima Alapítványt, amelynek díjai nagy presztízzsel bírnak a társadalomban. Bízik benne, hogy az idei aranyérmes diáktudósok néhány év vagy évtized múlva a Prima Primissima díjazottak közé is kerülhetnek. Megemlítette még a Fáy András Alapítványt, amely a pénzügyi tudatosság fejlesztését segíti a tanárok és a diákok képzésével.

Az elnök-vezérigazgató arra is kitért, hogy az agrár- és élelmiszeripari vállalkozások között a tulajdonukba tartozó KITE és a Bonafarm Zrt-k reprezentálják az egyetemekkel közös kutatások 90 százalékát. Kifejezte reményét, hogy az ágazat egyre vonzóbb lesz a kutatásban, hiszen például a korszerűbb élelmiszerek fejlesztése, a magasabb fehérjetartalommal bíró, kisebb környezeti terhelést okozó fajták nemesítése így érhető el. Befejezésül arról szólt, hogy az ország egyik jelentős gazdasági szereplőjeként elkötelezettek a tudományos eredmények felhasználása és a tudományos területen dolgozók támogatása iránt is.

Csoportképünkön balról jobbra Balázs Gábor egyetemi adjunktus, tudományos témavezető, hallgatója, Németh Dzsenifer, dr. Pénzes Béla, az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának elnöke, Horváthné dr. Petróczy Marietta egyetemi adjunktus, dr. Palkovics László rektor, dr. Bodnár Ákos egyetemi adjunktus és dr. Malatinszky Ákos egyetemi docens (Balázs Gusztáv felvétele)