Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Megbízott dékán: Dr. Anthony Gall

1146 Budapest, Thököly út 74.
Tel.: +36 (1) 252-1270
Fax: +36 (1) 252-1270
e-mail: info@ybl.szie.hu
tanulmanyi@ybl.szie.hu
www.ybl.szie.hu
 
Elismert hírnévre alapozott képzéssel jövőt építünk
 
Intézményünk, az egyik legjelesebb múlt századi magyar építészről elnevezett Ybl Miklós Építéstudományi Kar, több száz éves hagyományra épülő minőségi oktatással büszkélkedhet az építéstudomány területén. Arra törekszünk, hogy hallgatóink számára értékes, korszerű tudás, modern gondolkodás, versenyképes diploma megszerzésére nyújtsunk lehetőséget.  
Az építészet gyönyörű szakma, melyhez folyamatos tanulásra van szükség, és csak alázattal lehet művelni. Intézményünk szellemiségét tükrözi vissza azon alapelvünk, hogy hisszük, aki épít, maradandót épít, az ily módon létrehozott épület magán viseli alkotója személyiségének lenyomatát. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy hallgatóinkkal értékalapú kapcsolatot alakítsunk ki, tradícióinkat ápoljuk, de ugyanakkor képesek legyünk a folyamatos megújulásra.  
Büszkék vagyunk arra, hogy az 1879-ben alapított Középipartanoda jogutódjának, valamint az 1898-ban a Középipartanoda kivált Budapesti Magyar Királyi Állami Felső(építő) Ipariskola szellemi örökösei lehetünk. Iskolánk 1901. őszén költözött a Thököly út 74. szám alatti épületbe, melyet azóta is törzsépületként használunk.
A felsőoktatási intézmények integrációs programjának részeként 2000. január 1-jén alakult meg a Szent István Egyetem, melynek szervezetéhez több más intézménnyel együtt az Ybl Miklós Műszaki Főiskola is csatlakozott.
Karunkon az alap (BSc)-és mesterképzés (MSc) mellett felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzések közül is választhatnak azok, akik ide jelentkeznek. Felnőttképzéseinket azoknak ajánljuk, akik szeretnék kibővíteni, vagy frissíteni tudásukat.
Képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük, ezzel is lehetőséget teremtve a szakmai fejlődésre.
Alapképzésen építőmérnöki, építészmérnöki, műszaki menedzser, mesterképzésen tervező építészmérnök szakokon folynak képzéseink. A felsőfokú szakképzést építettkörnyezetmérnök-asszisztens szakon azok figyelmébe ajánljuk, akik 2 év alatt piacképes szakmához szeretnének jutni. Szakirányú továbbképzés keretében tűzvédelmi szakmérnök, tűzvédelmi szakmenedzser, építőmester szakmérnök képzéseken nyújtunk lehetőséget továbbtanulásra.
Karunkon 2012 tavaszi félévében indítottuk el a mesterképzést tervező építészmérnök szakon.
Tanfolyami képzéseink közül kiemelendők az OKJ-s végzettséget adó és kamarai képzések.
Képzéseinkről bővebb információt a következő linkre kattintva kaphat: http://www.ybl.hu/index.php/hu/kepzeseink
Az intézmény egyik alapvető feladata a nemzetközi kapcsolatok ápolása, bővítése, melyet a Külügyi Iroda gondoz. Az Erasmus program keretében partnerhálózatunk fogadja diákjainkat egy vagy két féléves tanulmányokra vagy szakmai gyakorlatra, ezzel egy időben a külföldi diákok nálunk szerezhetnek új ismereteket http://www.ybl.hu/index.php/hu/karunk/nemzetkozi-kapcsolatok
Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sportolási lehetőségek biztosítására is, melyet a Testnevelési Csoport a HÖK támogatásával tesz lehetővé, ráadásul a versenysport iránt érdeklődők is számos lehetőség közül választhatnak http://www.ybl.hu/index.php/hu/tesi-akt).
Az iskola és a diákok életében fontos szerepe van a HÖK Irodának, ami egy olyan érdekképviseleti szerv, amely a hallgatók jogaiért és érdekeiért áll ki, tanulóink számára sport- és kulturális rendezvényeket szervez (http://www.ybl.hu/index.php/hu/hallgatoknak/hok).
 
A Karról részletes információt talál önálló honlapján: www.ybl.szie.hu